Workshop 16.4.2016: Jak číst a ošetřit emoce při vázání – Praha


Registracewww.shibari.cz, navigace do Kolbenky vám přijde společně s potvrzením registrace.

Když se sami sebe zeptáme, proč vážeme, odpovíme si pravděpodobně v různých etapách své cesty s provazy různě. Priority se proměňují na základě zkušeností a zásadní pro náš další vývoj je (sebe)reflexe. Chvíle, kdy se naladíme sami na sebe natolik, že získáme přístup k odpovědím, které v sobě nosíme, jsou vzácné stejně jako okamžiky, kdy se nám podaří se otevřít podnětům z okolí.

Otevření se nové zkušenosti s sebou nese riziko, že prožijeme něco negativního. Neotevřeme-li se však kvůli strachu ze zklamání, připravíme se o možnost zakusit pocity, po kterých toužíme.

Udržet tyto aspekty v rovnováze vyžaduje vědomou práci s vlastními emocemi i určitou dávku sebeuvědomění. Umění zastavit se v pravý okamžik a z odstupu pozorovat situaci, jejíž jsem součástí, zkvalitňuje prožitek, posiluje sebevědomí, rozšiřuje obzor, činí nás stabilnějšími, šťastnějšími a spokojenějšími.

Workshop bude sestávat z bloku praktické technické výuky, která bude přizpůsobena úrovni účastníků, a následně z několika sebezkušenostních cvičení ve dvojici. Po skončení se jako obvykle otveře prostor pro volné vázání a diskusi o otázkách, jež se vynoří během workshopu, i dalších tématech, která se vám honí hlavou.

Od půl desáté večer patří spontánnímu rope jamu.